Skautské středisko Štětí

Skaut

Kdo jsou to skauti, skauti, vlčata a světlušky = TÁBORNÍCI
Jsou to kluci a holky ve věku od 6 do 15 let, kteří se pravidelně scházejí na schůzkách v klubovně, kde se zábavnou formou dozvídají nové věci a zažívají společná dobrodružství.

Schůzky

Pravidelně se scházíme jednou týdně a to na 1 hodinu.
Během schůzek se (nechci zde psát slovo učení, ale ono to jakousi formou učení je) učíme poznávat přírodu kolem nás, jak se k ní chovat, co nám může dát, zdravovědu, uzlování, stopování, luštění zašifrovaných zpráv, spolupráci a také částečné samostatnosti, jak se připravit na výlety a na dlouhodobější akce.

Výlety

Každý měsíc pořádáme akci (většinou pro veřejnost) nebo výlet do přírody, za památkami nebo na soutěže, pochody. Ceny výletu se pohybují kolem 50 - 300 Kč záleží na tom  kam je výlet naplánován a pokud se jedná o vícedenní akci tak se jedná o to kde je zajištěno ubytování  a kolik se za něj platí.

Něco málo o skautech a skautek ze stránek www.skaut.cz

Objevujeme silné stránky

Mladým skautům a skautkám vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Ti zkušenější si mohou vyzkoušet řídit i tým lidí – naučit se zodpovědnosti za druhé, podílet se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost a sebedůvěru.

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako sjíždění řeky, výtvarné činnosti, hru na kytaru či fotografování. Skauti a skautky odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.

Skautský kroužek je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

K lepšímu pochopení propojeného světa přispívá i účast na mezinárodních akcích a setkání se skauty z jiných zemí.

Zážitková pedagogika

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.

Principy zážitkové pedagogiky – učení prostřednictvím aktivní činnosti – jsou ve skautském hnutí již od jeho počátků. Dospívající mládež si z programů odnáší daleko více, když získá poznatky na základě vlastního zážitku a osobní zkušenosti.

Jde o to vyrazit ven – být aktivní, překonávat překážky, mít radost z úspěchu, poučit se z nezdaru.

 

TOPlist

aktualizováno: 15.01.2019 06:22:23