Skautské středisko Štětí

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Vážení rodičové, nechceme z tábora pro děti dělat právní dohodu o smlouvě. A však na základě našich zkušeností (negativních) nám dovolte informovat Vás o pár podmínkách, za kterých se náš tábor koná, jaké jsou naše práva a povinnosti a stejně tak jaké práva a povinnosti máte Vy a Vaše děti.

Tyto podmínky stále upravujeme a vyhrazujeme si právo na změnu. Děkujeme za pochopení

 

Táborový řád

S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora, je dítě povinné dodržovat na táboře náš táborový řád - základní pravidla, která zajišťují slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod, chrání naše a pronajaté vybavení a především, zajišťují, abychom vám vaše dítě vrátili do péče živé a zdravé. Táborový řád řeší převážně slušné a kamarádské chování, pravidla pro kolektivní koupání, denní režim, atd..
Dítě má právo kdykoliv při svém trápení a problému, obrátit se na svého vedoucího, praktikanta, zdravotníka nebo i přímo na vedení tábora.
Dítě nemá právo problém - konflikt řešit samo.
Dítě zpravidla nemá potřebné zkušenosti

Táborový řád je přiložen k přihlášce a každý účastník je povinen se s ním seznámit.

Závazná přihláška

Závazná přihláška je skutečně závazná, jak hovoří název. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními podmínkami. Data budou zpracovaná. Závaznou přihlášku lze stornovat. A to písemně na adresu uvedenou na přihlášce, ale musíte počítat se storno podmínkami pořadatele.

 

Storno podmínky - podmínky pro zrušení

Storno podmínky jsou nastavené tak, aby chránili jak vás, jako rodiče, tak i nás. Storno podmínky jsou závislé na měsíci, kdy je pobyt řádně stornován. Před táborem máme už nemalá vydání a storno podmínky nám zajistí, abychom se nedostali do nezaviněné ztráty.

 

Vybavení na tábor

Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným a tudíž, že dítě na tábor nepřijede nevybavené, nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. Nejsou zde žádná specifika. Nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. Použijte náš přehled doporučené výbavy a Vaše dítě bude mít sebou vše potřebné.

 

Odjezd z tábora na žádost rodičů

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů a to z jakéhokoli důvodu, nevrací se žádná, ani spravedlivá část poplatku. Rodič je povinen nám tuto skutečnost sdělit předem! Nesnažte se nám prosím dělat nějaké "přepadovky". Ale předčasný odjezd dítěte je náročný organizační proces. Dítě se musí k odjezdu připravit.

 

Odjezd z důvodu onemocnění

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce x strava.
Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho začátku, rodičům se nevrací nic. Uvědomte si, že součástí potvrzení rodičů je prohlášení o zdraví dítěte. To slouží jako zajištění zdraví všech ostatních účastníků

 

Pozdější nástup na doporučení lékaře

Pokud dítě před táborem je nemocné a lékař nedoporučil jeho řádný nástup na tábor, je možné se dohodnout na pozdějším nástupu k pobytu. Řádově je možné nastoupit do 5. dne tábora. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému "problému" zvlášť.
Upozornění - po zahájení tábora není možné pobyt stornovat.

 

Odjezd z tábora z důvodů kázeňského problému

Bohužel, může nastat i tato skutečnost. Dítě hrubě poruší táborový řád, nebo opakovaně nedodržuje své povinnosti a tak přijde rozhodnutí, že dítě odjede z tábora dříve, na náklady rodičů. V tomto případě nevracíme spravedlivou část poplatku. Navíc je možnost, že ještě dojde k uhrazení škody způsobené dítětem.  Z tábora vylučujeme dítě opravdu ve vážných případech, proto se nebojte, že když s vaší ratolestí budou trochu "šit všichni čerti" bude okamžitě poslána domů. Máme s dětmi trpělivost a malé zlobení tolerujeme.

 

Doprava na tábor

Pořadatel tábora zajišťuje pro všechny účastníky organizovanou dopravu vlakem ze stanice Hněvice a zpět.  Po dohodě je možné zvolit individuální dopravu. Způsoby dopravy nelze kombinovat. Zvolený způsob dopravy na tábor a zpět je závazný.

 

Zařazení dítěte

Děti jsou do chatky zařazeny podle věku a pohlaví. Do jedné chatky se vejde max. 5 dětí. Prosím berte v úvahu hygienická pravidla, pokud máte sourozence (chlapec a dívka) není možné zajistit jejich společné ubytování.

 

Návštěvy rodičů na táboře

Na táboře jsou návštěvy rodičů povoleny, ale prosím vezměte v úvahu to, že Váš příjezd může dítě rozhodit, a i když si na tábor už zvyklo, po Vašem odjezdu se mu může opět začít stískat a tábor si již neužije tak jak by měl. Dále ostatním dětem může být líto, že je nikdo nenavštívili. Proto návštěvy rodičů nedoporučujeme. Pokud i tak se rozhodnete na tábor přijet podívat, musíte počítat s tím, že dítě nebude z táborového programu uvolněno, ale, máte možnost se táborového programu zúčastnit s ním.

 

Zajištěné stravování a pitný režim

Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou stravu, která je složena na základě schválení vedoucího tábora, zdravotníka a kuchaře. Táborová strava není domácí strava. Je to velkokapacitní stravování, kde jsou zohledněny chutě teenagera i dítěte ve věku 8 let. Nejsme KFC. Nejsme Mc. Jsme dětský tábor a dítěti se tak dostane 5x denně strava (snídaně, svačina, oběd - polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře - v případě nutnosti i druhá večeře) a pitný režim 24 hodin denně k dispozici.

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 22.04.2018 18:36:46